Světem 

7 Days Of Punk


.Informace o kapele.

Kapela 7 days of punk (sedm dní punku)

je Plzenská kapela. Vznik 2010.

Trochu minulosti.

Po rozpadu kapely Defenestrace se zpěvák,

textař a tvůrce, nejen punkových melodických linek

" Wecostein " rozhodl v punkové hudební

aktivitě pokračovat dál.

A tak se v hospodě zrodila punková

kapela 7 Days Of Punk !

Po odehrání tři koncertů,(díky časovému vytížení,

situaci na dnešní hudební scéně a dodatečně

zjištěnému zdravotnímu stavu zpěváka).Jsme se po

vzájemné dohodě rozhodli pokračovat v hudební

tvorbě jen na úrovni studiové .

Vznikl Studiový Projekt 7 Days Of Punk .

Od té doby každý rok vznikne jeden

nový hudební nosič.

Léta plynula a kapela se rozrůstala z jednoho

kytaristy na tři.Basa a bicí měly obsazení dlouho stabilní.

Ale jen do doby, nežli projekt narostl do mega velikosti,

díky vstupu dalších dvou spolupracujících kapel.

Současnost.

Veškerou Hudbu,texty a aranžování má

na svědomí zakladatel 7 Days Of Punk -

Pohl Root Wecostein

( Pavel Kořínek )


Budoucnost.

Studiový Projekt 7 Days Of Punk se chystá

k desátému výročí kapely vypustit do světa další

nové cd, které bude zároveň oslavní a tak musí

být speciální. A to dvojalbum! 2x11 songů natočených

během covidové pandemie


Pozor!!

CD obsahují až bizarní TEXTY!

znásilnění, vraždy, únosy, zneužívání až k nekrofilii.


Vše inspirováno reálnými postavami.

Z luhů a hájů východních i západních.

Z domova i ze světa.

CD

Vyjde s označením číslo 9.

V diskografii, jako deska 9 a 10.


EN (Google translate) 

biographies

Information about 

the punk band.

7 days of punk is 

a Pilsen band. Since 2010.A little of the past.


After the break-up of the band Defenestrace,

the singer, lyricist and creator of not only the punk

melodic lines "Wecostein" decided to continue punk

music activity.And so the punk band 7 Days Of Punk

was born in the pub!

After playing three concerts,
(thanks to the time required, the situation on today's

music scene and the additional health of the singer).

After mutual agreement, we decided to continue

music only at the studio level.

The 7 Days Of Punk Studio Project was created.

Since then, one new music medium is

created every year.The years went by and the band

grew from one guitarist to three.

The bass and drums had a long cast.

But only until the project grew to mega size, thanks

to the entry of two other collaborating bands.


Present.

All Music,

lyrics and arrangement is the responsibility

of the founder of 7 Days Of Punk -

Pohl Root Wecostein
(Pavel Korinek)


Future.

Studio Project 7 Days Of Punk is going to release

another new CD into the world for the tenth

anniversary of the band, which will also be

celebrating and so must be special. And that double

album!

                           Attention!!

The CDs will contain many bizarre stories!
From booze, rape, murder, kidnapping and

abuse to necrophilia.

Everything inspired by real characters.
From eastern and western meadows and groves,

from home and from around the world.

CD

comes out with the number 9
In discography, as album 9 and 10.